Bli andelsägare i parken

2021-07-29 17:10:56

Vill Du/Ni som Vi att Ljungsbro folkets park ska finnas kvar efter Corona Pandemin (viruset)? Bli då andelsägare i parken!

Kostnaden för en andel är 100 kronor, och man kan köpa flera andelar men har bara en rösträtt på årsmötet oavsett antalet andelar. Sätt in pengarna på bankgiro 5132-2642 och märk inbetalningen med andelar och ert namn.

Skicka även e-post alternativt via post med era uppgifter: Namn, Personnummer, Adress, E-mail. Så vi kan skicka er Andelsägarbevis samt lägga in ER i vårt medlemsregister. Alternativ besök oss i parken på vårat sommar café på söndagar mellan 11.00-15.00.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen